fejlec

Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Intézményvezető: Lovrity Sándorné

 

1. Az iskola története:

A 16 tantermes iskola indulását 1972. szeptember 1-jében határozták meg a Széchenyivárosban. Ekkor 360 általános iskolás gyerek kezdte meg az új tanévet az akkor még Molnár Erik Általános Iskolában. A tanulók létszáma folyamatosan nőtt. A versenyeredményeink közben egyre szaporodtak, az iskola egyre elismertebbé vált a városban. A matematika tagozat kezdettől fogva vonzotta a diákokat. Az 1990-es évek az oktatás területén is jelentős változást hoztak. 1992-ben lehetővé vált iskolánkban az angol és német nyelv emelt szintű tanítása, illetve tanulása. Ebben az évben került sor az iskola névváltoztatására is. Így lettünk Molnár Erik helyett Arany János Általános Iskola. Természetesen a névváltoztatás nem jelentette az addig kialakított hagyományok, kiváló eredmények megszakadását, sőt még büszkébben új névadónkra, folytattuk és gyarapítottuk ezeket. 40 éves évfordulónkat az elmúlt tanévben nagyszabású gálaműsorral ünnepeltük meg. 2007-ben Kecskemét városában szerkezeti átalakítások történtek az oktatás terén, iskolánk a a Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola többcélú közoktatási intézmény intézményegysége lett. 2013. január 1-jétől az iskolák fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ.  2013. szeptemberétől Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola nevet kapta az intézmény. Nevünk 2013. október közepétől székhely intézményként Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskolára változott.

 

2. Az iskola alapfeladatai, sajátosságai:

Az emelt szintű matematikaoktatás és idegennyelv-oktatás mellett előtérbe kerülnek az alábbi területek is: anyanyelvi nevelés, természettudományos nevelés és az informatikaoktatás. Nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra. Iskolánk komplex tehetséggondozó programban vesz részt. Több szakköri lehetőség vár iskolánkban a gyerekekre: énekkar, furulya, hangszeres zene, színjáték, képzőművész, néptánc, társastánc, moderntánc, sakk, asztalitenisz, röplabda, kosárlabda, atlétika. Kiemelt figyelmet fordítunk az egészséges életmódra, tanulóink több sportágban is országos helyezettek a Diákolimpián. Sokféle tanulmányi versenyben vesznek részt diákjaink, szép városi, megyei, területi és országos helyezések születnek folyamatosan a tanulmányi, sport és művészeti versenyek terén. Mi is szervezünk minden tanévben városi, megyei és regionális szintű versenyeket. Iskolánk indította el a Varjú Lajos Természettudományi Emlékversenyt 5-8. osztályosok számára, ahol évről évre tehetséges tanulók megmérettetésére nyílik alkalom. Fontosnak tartjuk a természettudományos versenyek keretében lehetőséget biztosítani a tehetséges tanulóknak, hogy tudásukat összemérjék, ugyanakkor olyan ismeretekre is szert tegyenek, amelyek elősegítik logikus gondolkodásukat, az ismeretek integrálását és gyakorlati alkalmazását. A 2011-2012-es tanévtől kezdve a 2. évfolyamos tanulóknak elindítottuk városi szinten az Arany János Matematikaversenyt, amely 4 fordulóból álló levelezős verseny. Ebben a tanévben nagy létszámú jelentkezés mellett szerveztük meg első ízben az ?Aranyos? sakkbajnokságot.      Iskolánkban színes, változatos diákönkormányzati munka folyik. Színvonalas, maradandó élményt nyújtó rendezvényeket szerveznek tanáraink és diákjaink. A tanév során három alkalommal jelenik meg iskolaújságunk ?Aranyélet? címmel. A nyári szünetben évről évre táborozni mennek a természetet, túrázást kedvelő tanulóink és tanáraink.

 

3. Alapvető statisztikai adatok:

OM szám: 200922 Pedagógus létszám: 56 fő Tanulók száma: 728 fő Tanulócsoportok száma: 29

 

4. Sikerek, eredmények:

Évről évre sikeresen vesznek részt tanulóink városi, megyei, területi és országos tanulmányi, művészeti, kulturális és sportversenyeken. Csak néhányat említünk ezek közül: Zrínyi Ilona, Bolyai, Kalmár László, Abacus matematikaversenyek; Jedlik Ányos, Rácz Zsolt fizikaversenyek; Simonyi Zsigmond, Lotz János magyar nyelvi versenyek, idegen nyelvből több tanulónk tesz alapfokú nyelvvizsgát. Az Országos Diákolimpián is minden évben kimagasló eredményeket érnek el diákjaink. A 8. osztályos tanulóink 95%-a jelentkezik érettségit adó középfokú intézménybe. A visszajelzések alapján eredményesen megállják a helyüket. Az országos kompetenciaeredményeink az országos átlagok fölött vannak matematikából és magyarból is. A központi írásbeli felvételin is jól helytállnak tanulóink. A beiskolázási programunkra nagy hangsúlyt fektetünk. Ennek köszönhetően az elmúlt években 4, illetve 5 első osztályt tudtunk indítani A pályázati lehetőségeket igyekszünk maximálisan kihasználni. Korszerűen felszerelt digitális nyelvi laboratórium áll a tanulók rendelkezésére az idegen nyelv órákon. Az XCLASS multimédiás oktatóprogrammal tanulhatnak tanulóink a különböző tantárgyi órákon. valamint a tananyag elsajátítása során előtérbe került az interaktív tananyagok használata is. A TÁMOP-3.1.7. Referenciaintézményi pályázat keretében pozitív előminősített referenciaintézmény lettünk, több Jó Gyakorlattal rendelkezünk. Az elmúlt tanévben nyertük el az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet. Eredményeinkből és sikereinkből a szűk terjedelem miatt csak ízelítőt tudunk adni. Jedlik Ányos fizikaverseny országos III. és V. hely, Varga Tamás matematikaverseny megyei III. hely és IV. hely, Zrínyi Ilona matematikaverseny megyei III. hely, Bolyai matematika csapatverseny megyei II. hely, Rácz Zsolt fizika emlékverseny megyei II. és III. hely, Kalmár László matematikaverseny megyei I-II. hely).

NFU NFU ESZA Széchenyi Terv

Minden jog fenntartva © 2014 Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Cím: 6000 Kecskemét, Lunkányi János u.10.

Telefonszám: 76/478-557, 76/508-333. Tel. és fax: 76/478-549

E-mail: igazgato@keszeiskola.hu

Készítette: Szabó András