fejlec

Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája

Tagintézmény-vezető: Mészáros Katalin

 

1. Az iskola története:

A Gyermekek évében, 1979-ben épült iskola a város legnagyobb lakótelepének építési sorrendben 2. iskolája. Az 1982-ben épült tornacsarnok, és a folyamatosan fejlesztett, különböző sportágakra kialakított szabadtéri sportpályák, nemcsak a tanításhoz biztosítanak megfelelő feltételeket, hanem kulturális, sport és szabadidős központjai ennek a lakótelepi résznek. 1982 óta sporttagozatos általános iskolaként működik. A 2007/2008. tanévtől a fenntartó – az önálló gazdálkodói és munkáltatói jogkört megszüntetve ? a lakótelepen lévő másik 2 általános iskolával és 3 óvodával összevonta az iskolát, többcélú intézményi társulást hozott létre. Az intézményegység az integrációban saját arculatát megtartva folytatta munkáját ?sporttagozatos? iskolaként. A 2007/2008-as tanévben bevezetésre kerül a sportiskolai képzést felmenő rendszerben. A 2010/2011 tanévtől minden évfolyamon egy osztály közoktatási típusú sportosztályként működik, és az intézményegység Nemzeti Utánpótlás-nevelés Módszertani Központ. 2013 szeptemberétől fenntartó váltás következtében átalakul tagintézménnyé, továbbá nevébe bekerül a Sportiskolai elnevezés. Fő profiljukat megtartva, köznevelési típusú sportiskolaként működnek tovább, a Magyar Olimpiai Bizottság utánpótlás-nevelési módszertani központjaként.

 

2. Az iskola alapfeladatai, sajátosságai:

A tagiskola a ?Kalogathia? szellemében működik, amennyiben a gyakorlat és elméleti ismeretek összekapcsolására törekszik. A nevelő ? oktató munkát a gyermekközpontúság, nyitottság, a gyermekekről való kiemelt gondoskodás jellemezi. Saját arculata, megkülönböztető jegye a sport iránti elkötelezettsége. A hitvallása: ?a gyermekek személyiségének fejlődése csak a TEST, a LÉLEK és a SZELLEM összhangjában valósulhat meg?. A test nevelése alatt érti az egészséges testi fejlődés elősegítését, mozgásos cselekvéseket, a mozgásműveltség megalapozását, a motoros képességek fejlesztését, a mozgásigény fenntartását. Mindezeket tanórai keretben, sportedzéseken és versenyeztetés alkalmával. Ezzel együtt az elméleti ismeretek bővítését tantermi, tanórai, és szabadidős keretek között. Az iskolába lépéskor minden tanuló DIFER mérése megtörténik. Az első tanév fejlesztésének alapját ezek az eredmények határozzák meg. Az egésznapos foglalkoztatás keretében lehetőség nyílik a gyermekek számára több területen kipróbálni képességeiket, tehetségműhelyekben való részvételhez. Az árnyaltabb tanulásszervezés biztosítja a saját fejlődési ütemben való haladást. Az ehhez szükséges mozgékony belső differenciálás alkalmazkodik a tanulók érdeklődéséhez, képességeihez, tudásszintjéhez. A gyakorlat és cselekvésorientált differenciálás egyéni, páros, csoportmunkában valósul meg. A különböző kooperációs technikák motivációs, ambíciónövelő szerepe stabilabb személyiséget eredményez, mely a tanulás sikerességét segíti. A kutató munkák, házi dolgozatok, kiselőadások, prezentációk felsőbb évfolyamokon további erőfeszítésekre késztetik a tanulókat a különböző érdeklődési területeken. A köznevelési típusú sportiskolai rendszerben működő sportosztályokban folyó munka kiemelkedő, országos elismertségre tett szert, melyet a Magyar Olimpiai Bizottság támogat és módszertani központként tart nyilván.

 

3. Alapvető statisztikai adatok:

OM szám: 200922 Pedagógus létszám: 41 fő Tanulók száma: 464 fő Tanulócsoportok száma: 19

 

4. Sikerek, eredmények:

A TÁMOP 3.1.7. pályázat keretében előminősített referencia intézmény, referencia értékű működési és pedagógiai jó gyakorlatok továbbadására, elterjesztésére, megismertetésére, illetve ezzel más köznevelési intézmények segítésére alkalmas. Az iskola kiemelt hangsúlyt fektet a képességek és tehetségek kibontakoztatását segítő tevékenységekre. Számos sikeres pályázat adott lehetőséget tehetségműhelyek és gazdagító programok működtetésére. Rendez és helyet ad városi, megyei, regionális, területi sportversenyeknek: Lánchíd Tapsifüles terematlétika, Lánchíd?Darvas Kupa, Diákolimpiai versenyek. Kórustalálkozó, Éneklő Ifjúság minősítő hangverseny házigazdája. Megrendezi a MOZGÓ DIÁK prezentációkészítő versenyt Debrecen-Szolnok-Balatonfüred-Kecskemét város iskolásainak. 2013-ban elnyerte az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet, Tehetségnapokat szervez országos hírű előadókkal: Dr. Gyarmathy Éva, Dr. Tari Annamária, Dr. Zacher Gábor, Dr. Vass Vilmos, Dr. Steklács János, Dr. Dúró Zsuzsanna. Kiemelkedő országos eredményeket értek el a tanulók számos versenyen, Kazinczy szépkiejtési verseny II. hely, Országos Mozaik informatika verseny VII. hely,, ?Az év zenei diákrádiója? Diákújságírók Egyesülete I. hely, Országos Technikaverseny IV. hely, Országos Életvitel verseny VI. hely, Zrínyi Ilona Matematika megyei verseny II. hely. Számos volt tanítvány jutott el a felnőtt válogatottságig.

NFU NFU ESZA Széchenyi Terv

Minden jog fenntartva © 2014 Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Cím: 6000 Kecskemét, Lunkányi János u.10.

Telefonszám: 76/478-557, 76/508-333. Tel. és fax: 76/478-549

E-mail: igazgato@keszeiskola.hu

Készítette: Szabó András