fejlec

Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája

Tagintézmény-vezető: Kecskésné Marthi Marianna

 

1. Az iskola története:

A Kecskeméti Forradalom utcai Általános Iskola 1978-ban épült, Kecskemét város legnagyobb városrészében: a Széchenyi-városban. Az évek során a 16 tantermes intézmény sokat változott, szépült. A 80-as években ének-zene tagozatos oktatás folyt, mellyel diákjaink nagyon szép sikereket értek el. Kórusversenyeken rendszerint I. helyezést, aranyminősítést kaptak. Az ének-zene tagozat megszűnése után kezdődött a német és angol nyelv oktatása emelt óraszámban csoportbontásban. Az 1990/91-es tanévben lettünk Móra Ferenc Általános Iskola. Iskolánkban mindig is fokozottan figyeltünk arra, hogy nevelő és oktató munkánkban kiemelten kezeljük a nagy múltú város és egész magyar nemzetünk történelmének megismertetését. A hazaszeretet, a hagyományok tisztelete, a különféle világnézetű emberek cselekvő együttélésének gyakoroltatására nagy hangsúlyt fektettünk: mindennapjainkban, iskolai rendezvényeinken.   2007. július 1-én iskolánk a Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola intézményegysége lett. Az önkormányzati fenntartású többcélú intézmény a Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája néven működött tovább. 2013. október 15-től a nevünk Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája.

 

2. Az iskola alapfeladatai, sajátosságai:

Iskolánk nyolc évfolyamos, jelenleg 14 osztállyal működik. Nevelőink létszáma 31 fő. Emelt óraszámban, csoportbontásban tanítjuk a német, angol nyelvet, nagy hangsúlyt fektetünk a művészeti oktatásra. Alapfokú Művészeti Iskola működik a tehetséges, ügyes kezű tanulóink számára. Az informatika főszerepe ma már nem kérdés, két jól felszerelt számítástechnika szaktanteremben már alsó tagozaton elkezdődik ennek a világnak a tudatos kezelésére történő felkészítés. Az intézmény ma már egyszerre ad otthont a gyermekek szellemi és fizikai fejlődésének. A fejlesztések nem csak a külcsínre – tágas, és világos, új iskolabútorokkal berendezett, interaktív táblákkal felszerelt tantermekben tanulhatnak a diákok ? korlátozódtak. Egyéni bánásmód, egyéni képességfejlődés ? ennek szellemében alakítottuk ki pedagógiai programunkat, hogy a diákoknak folyamatos sikerélményben legyen része. Iskolánk nevelés centrikus, differenciált képzést biztosító intézmény. Minőségi oktató- és nevelő munkánk lehetővé teszi a szülők elvárásainak és a gyerekek képességeinek megfelelő továbbtanulást. Intézményünk működési folyamatai szabályozottak, innovatívak ezzel együtt rugalmasan alkalmazkodnak a változó társadalmi elvárásokhoz.

 

3. Alapvető statisztikai adatok:

OM szám: 200922 Pedagógus létszám: 31 fő Tanulók száma: 272 fő Tanulócsoportok száma: 14

 

4. Sikerek, eredmények:

Részt vettünk a TÁMOP-3.1.4 ?Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív Intézményekben? című pályázatban. A projekt megvalósítása keretén belül a kompetencia alapú nevelés-oktatás minél szélesebb körű kiterjesztésére, az ehhez szükséges újszerű tanulásszervezési eljárások, módszerek megismerésére és bevezetésére került sor. Pályázatot nyertünk a TÁMOP 3.1.7 keretében a ?Referenciai ? intézményi szolgáltatás a Móra Ferenc Általános Iskolában? címmel, melynek az előminősítése kiválóra sikerült. Ezáltal egyedi, más intézmények számára is példaértékű gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal és szervezeti innovációval rendelkezünk. Mindkét ?jó gyakorlatunkat? több tíz éve megrendezzük, programjaink között évente szerepelnek. Évek óta kiemelten hagyományos nagy rendezvényünk a Városi Néptánctalálkozó, mely kiváló lehetőséget és alkalmat ad arra, hogy az amatőr néptánc csoportok városunkból és a kistérségből bemutatkozzanak, így építve a szakmai tapasztalatcserére, pedagógiai és baráti kapcsolatok elmélyítésére. A híres Kecskemét Táncegyüttes táncosai segítségével készül csoportunk a bemutatóra. Különösen kiemelt feladatnak tekintjük a művészeti nevelést: A zenei nevelés-oktatás terén több éven keresztül lehetőségünk volt további 1 ének óra felhasználására a ? Kodály Örökség program? kereteiből. Ennek eredményeképpen tanulóink furulyáztak, táncoltak, kibővültek zenei ismereteik, sikereket értek el. A már 12 éve működő tűzzománc- és a rajz szakkör diákjai eredményesek, I. II. III. helyezéseket, különdíjakat érnek el városi és országos versenyeken. Minden évben a kecskeméti városi Paletta művészeti kiállításra beválogatják alkotásaikat. 2014. januárjában az EVENTUS Üzleti, Művészeti Középiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium, X. Egri Csillagok Országos Rajzverseny döntőjén vehettek részt tanulóink. Iskolánk teret nyitott a mindennapos testnevelés mellett a versenysportra fogékony kisdiákoknak. Évek óta részt veszünk az országos Bozsikprogramban, ezáltal a labdarúgás utánpótlás bázis iskolája minden korcsoportban. Megyei bajnokságon 2013-ban IV. korcsoportban III., a II. korcsoportban II. helyezést ért el csapatunk. Az idei tanévtől a Mercedes-Benz Gyár Kosárlabda Akadémiája két előkészítő csoportja edz az iskola tanulóival heti 2 alkalommal. A hagyományokat megőrizve, folyamatosan megújulva a modern iskola elvárásainak megfelelően végezzük a jövőben is nevelő-oktató munkánkat, hogy diákjaink tovább gyarapíthassák tudásukat.

NFU NFU ESZA Széchenyi Terv

Minden jog fenntartva © 2014 Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Cím: 6000 Kecskemét, Lunkányi János u.10.

Telefonszám: 76/478-557, 76/508-333. Tel. és fax: 76/478-549

E-mail: igazgato@keszeiskola.hu

Készítette: Szabó András