fejlec

 

Egy cél, több út!

 

EFOP-3.2.5-17-2017. Pályaorientáció kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a köznevelés rendszerében

MTMI készségek: Matematikai, Természettudományos, Műszaki és Informatikai készségek

 

 

Kecskeméti Tankerületi Központ nyertes pályázata EFOP-3.2.5-17-2017-00033

 

A pályázatban vállalt programunkkal célunk a pályaorientáció megerősítése az iskolákban, a pályaválasztásban résztvevő pedagógusok, szakszolgálati munkatársak és szakmai partnerek bevonásával. Részcélunk a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák választásának népszerűbbé tétele, együttműködve az iskolai pályaorientációs tevékenységet folytató pedagógusokkal, a szakképzési centrumok és felsőoktatási intézmények oktatási, képzési referenseivel. További célunk a hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódásának csökkentése, tanulói fórumok és szülői klubok keretében végzett rendszeres felvilágosító, támogató tevékenység végzésével. Fontos célkitűzésünk a mindenki számára elérhető tájékoztató anyagok (kiadvány, film) webes, illetve papíralapú megjelenítése, fókuszálva a matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai tartalmakra.

 

Programunk további célja, hogy a tanulókat felkészítse a továbbtanulásra, hosszú távon a munkaerő-piaci elvárásoknak való megfelelésre. Ezen felül célja még, az egész életen át tartó tanulás, a tanulók pályatervezési és életvezetési kompetenciáinak megalapozása, kiemelten a matematika, informatika, műszaki- és természettudományok területén. Programunk megvalósítása során előtérbe helyezzük a kooperatív tanulás, a projektszemléletű nevelés-oktatás módszereinek, tanulásszervezési eljárásainak alkalmazását, az egyéni szükségletek és haladási ütem figyelembe vételével. A fiatalok életpályájának sikeressége azon alapszik, hogy mennyire képesek az iskolában olyan tudással és kompetenciákat elsajátítani, amelyek révén sikeressé válnak a munka világában. Ennek érdekében programunk megvalósítása során előtérbe helyezzük a kooperatív tanulás, a projektszemléletű nevelés-oktatás módszereinek, tanulásszervezési eljárásainak alkalmazását, az egyéni szükségletek és haladási ütem figyelembe vételével.

 

A pályázat egyik résztvevő tagintézménye iskolánk.

 

 

Projekttevékenységek

Tanórához köthető tevékenységek:

 

Tanórán kívüli tevékenységek:

 

A tanulók segítése érdekében végzett egyéb tevékenységek:

 

A tanulóknak nyújtott programokkal kapcsolatos fejlesztések, eszközbeszerzések:

 

Projekt tényleges befejezési dátuma: 2019. szeptember 30.

 

NFU NFU ESZA Széchenyi Terv

Minden jog fenntartva © 2014 Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Cím: 6000 Kecskemét, Lunkányi János u.10.

Telefonszám: 76/478-557, 76/508-333. Tel. és fax: 76/478-549

E-mail: igazgato@keszeiskola.hu

Készítette: Szabó András